Thông tin máy chủ

15x

3x

110

24

12

1

EXP & SP

Drop

Cấp

Giới Hạn IP

Giới Hạn PC

Giới Hạn Job

Sự kiện máy chủ

Giờ vàng:

Các boss:

CTC:

Đăng ký:

Saturday 12:00 - 23:00

Top Nhân vật Bang hội Cấp độ Kinh Nghiệm Điểm trang bị
1 CuuThien GiangHoMang 110 0 1961
2 IoS Traveler 110 0 1958
3 AnDrew Traveler 110 0 1955
4 4 GjrLSH0ck GiangHoMang 110 0 1953
5 5 Trieu_Van GiangHoMang 110 0 1953
6 6 3Down7Up GiangHoMang 110 0 1949
7 7 BOMMMM Traveler 110 0 1947
8 8 __DAIVIET__ Traveler 110 0 1945
9 9 Starlove GiangHoMang 110 0 1941
10 10 _Medusa_ GiangHoMang 110 0 1941
11 11 _LeoSand_ GiangHoMang 110 0 1941
12 12 Taza Traveler 110 0 1940
13 13 [CTV]HNhat GiangHoMang 110 0 1926
14 14 GodGod GiangHoMang 110 0 1926
15 15 _Storm_ GiangHoMang 110 0 1925
16 16 Domino Traveler 110 0 1909
17 17 VuHaMy GiangHoMang 110 0 1902
18 18 em_yeu_duoi Traveler 110 0 1898
19 19 zzFENGzz GiangHoMang 110 0 1892
20 20 SevenHearts Traveler 110 0 1885
Top Bang hội Cấp độ Điểm trang bị
1 DoiCuuHo 5 0