Thông tin máy chủ

15x

3x

110

20

10

1

EXP & SP

Drop

Cấp

Giới Hạn IP

Giới Hạn PC

Giới Hạn Job

Sự kiện máy chủ

Giờ vàng:

Các boss:

CTC:

Đăng ký:

Saturday 12:00 - 23:00

Top Nhân vật Bang hội Cấp độ Kinh Nghiệm Điểm trang bị
1 GjrLSH0ck NOVA 110 0 1954
2 Together Traveler 110 0 1946
3 AnDrew Traveler 110 0 1945
4 4 __DAIVIET__ Traveler 110 0 1945
5 5 Gai18 NOVA 110 0 1941
6 6 DaoTac 110 0 1940
7 7 Taza Traveler 110 0 1938
8 8 _Medusa_ GiangHoMang 110 0 1938
9 9 MilkTea GiangHoMang 110 0 1937
10 10 Trieu_Van NOVA 110 0 1936
11 11 zzFENGzz NOVA 110 0 1925
12 12 VuHaMy NOVA 110 0 1902
13 13 _LinhMieu_ Traveler 110 0 1894
14 14 ThanhPhoBuon Traveler 110 0 1886
15 15 _Storm_ _THE_ONE_ 110 0 1845
16 16 [CTV]HNhat GiangHoMang 110 0 1810
17 17 Domino Traveler 110 0 1790
18 18 EXIT _TheEnd_ 110 0 1778
19 19 _Heralios_ Best_Warrior 110 0 1769
20 20 ABCXYZ _TheEnd_ 110 0 1764
Top Bang hội Cấp độ Điểm trang bị
1 DoiCuuHo 5 0