Thông tin máy chủ

15x

3x

110

20

10

1

EXP & SP

Drop

Cấp

Giới Hạn IP

Giới Hạn PC

Giới Hạn Job

Sự kiện máy chủ

Giờ vàng:

Các boss:

CTC:

Đăng ký:

Saturday 12:00 - 23:00

Top Nhân vật Bang hội Cấp độ Kinh Nghiệm Điểm trang bị
1 [CTV]HNhat GiangHoMang 110 0 1974
2 CuuThien GiangHoMang 110 0 1974
3 GRANDEUR GiangHoMang 110 0 1974
4 4 GjrLSH0ck ThichVetManG 110 0 1967
5 5 Trieu_Van ThichVetManG 110 0 1966
6 6 3Down7Up ThichVetManG 110 0 1964
7 7 _Medusa_ GiangHoMang 110 0 1958
8 8 YouSefl Traveler 110 0 1958
9 9 DrSlime GiangHoMang 110 0 1958
10 10 xx92xx Traveler 110 0 1958
11 11 Domino Traveler 110 0 1954
12 12 Taza Traveler 110 0 1952
13 13 __DAIVIET__ Traveler 110 0 1945
14 14 _Storm_ ThichVetManG 110 0 1925
15 15 VuHaMy ThichVetManG 110 0 1902
16 16 zzFENGzz ThichVetManG 110 0 1900
17 17 SevenHearts Traveler 110 0 1897
18 18 Den_La_Don Traveler 110 0 1814
19 19 BoyLucKy Traveler 110 0 1798
20 20 Morgan_leFay GiangHoMang 110 0 1791
Top Bang hội Cấp độ Điểm trang bị
1 NEW_STAR 5 0