Thông tin máy chủ

15x

3x

110

20

10

1

EXP & SP

Drop

Cấp

Giới Hạn IP

Giới Hạn PC

Giới Hạn Job

Sự kiện máy chủ

Giờ vàng:

Các boss:

CTC:

Đăng ký:

Saturday 12:00 - 23:00

Top Nhân vật Bang hội Cấp độ Kinh Nghiệm Điểm trang bị
1 [CTV]HNhat GiangHoMang 110 0 1974
2 CuuThien GiangHoMang 110 0 1974
3 GRANDEUR TOKUDA 110 0 1974
4 4 GjrLSH0ck ThichVetManG 110 0 1967
5 5 Trieu_Van ThichVetManG 110 0 1966
6 6 _Medusa_ GiangHoMang 110 0 1958
7 7 xx92xx ThichVetManG 110 0 1958
8 8 Taza ThichVetManG 110 0 1952
9 9 Starlove ThichVetManG 110 0 1941
10 10 PK_Breakout TOKUDA 110 0 1941
11 11 _LinhMieu_ Traveler 110 0 1929
12 12 _Storm_ ThichVetManG 110 0 1925
13 13 Helmer TOKUDA 110 0 1922
14 14 zzFENGzz ThichVetManG 110 0 1911
15 15 3Down7Up ThichVetManG 110 0 1910
16 16 MinBuff26 DangLaoDong 110 0 1909
17 17 VuHaMy ThichVetManG 110 0 1902
18 18 Ryze ThichVetManG 110 0 1852
19 19 SevenHearts DoBenToiDa 110 0 1815
20 20 Den_La_Don Traveler 110 0 1814
Top Bang hội Cấp độ Điểm trang bị
1 NEW_STAR 5 0