Thông tin máy chủ

15x

3x

110

20

10

1

EXP & SP

Drop

Cấp

Giới Hạn IP

Giới Hạn PC

Giới Hạn Job

Sự kiện máy chủ

Giờ vàng:

Các boss:

CTC:

Đăng ký:

Saturday 12:00 - 23:00

Top Nhân vật Bang hội Cấp độ Kinh Nghiệm Điểm trang bị
1 BOMMMM Traveler 110 0 1974
2 GodGod GiangHoMang 110 0 1974
3 Together Traveler 110 0 1967
4 4 Trieu_Van GiangHoMang 110 0 1966
5 5 GjrLSH0ck GiangHoMang 110 0 1965
6 6 3Down7Up GiangHoMang 110 0 1960
7 7 Domino Traveler 110 0 1954
8 8 __DAIVIET__ Traveler 110 0 1954
9 9 xx92xx Traveler 110 0 1952
10 10 _Medusa_ GiangHoMang 110 0 1943
11 11 CuuThien GiangHoMang 110 0 1926
12 12 [CTV]HNhat GiangHoMang 110 0 1926
13 13 ThanhPhoBuon Traveler 110 0 1925
14 14 _Storm_ GiangHoMang 110 0 1925
15 15 VuHaMy GiangHoMang 110 0 1902
16 16 zzFENGzz GiangHoMang 110 0 1898
17 17 SevenHearts Traveler 110 0 1897
18 18 Den_La_Don Traveler 110 0 1814
19 19 Ryze Traveler 110 0 1811
20 20 Han Best_Warrior 110 0 1789
Top Bang hội Cấp độ Điểm trang bị
1 NEW_STAR 5 0