Thông tin máy chủ

15x

3x

110

20

10

1

EXP & SP

Drop

Cấp

Giới Hạn IP

Giới Hạn PC

Giới Hạn Job

Sự kiện máy chủ

Giờ vàng:

Các boss:

CTC:

Đăng ký:

Saturday 12:00 - 23:00

Top Nhân vật Bang hội Cấp độ Kinh Nghiệm Điểm trang bị
1 [CTV]HNhat GiangHoMang 110 0 1974
2 _Medusa_ GiangHoMang 110 0 1974
3 CuuThien DoiCuuHo 110 0 1974
4 4 GRANDEUR ThichVetManG 110 0 1974
5 5 GjrLSH0ck ThichVetManG 110 0 1967
6 6 Trieu_Van ThichVetManG 110 0 1966
7 7 xx92xx ThichVetManG 110 0 1958
8 8 Taza ThichVetManG 110 0 1942
9 9 Starlove ThichVetManG 110 0 1941
10 10 PK_Breakout Break 110 0 1941
11 11 _LinhMieu_ Traveler 110 0 1929
12 12 _Storm_ ThichVetManG 110 0 1925
13 13 zzFENGzz ThichVetManG 110 0 1915
14 14 Morgan_leFay GiangHoMang 110 0 1911
15 15 3Down7Up ThichVetManG 110 0 1910
16 16 MinBuff26 DangLaoDong 110 0 1909
17 17 NgaGiapLinh ThichVetManG 110 0 1902
18 18 _Lighting_ GiangHoMang 110 0 1901
19 19 Ryze ThichVetManG 110 0 1852
20 20 SevenHearts DoBenToiDa 110 0 1815
Top Bang hội Cấp độ Điểm trang bị
1 DoBenToiDa 5 0