Thông tin máy chủ

15x

3x

110

20

10

1

EXP & SP

Drop

Cấp

Giới Hạn IP

Giới Hạn PC

Giới Hạn Job

Sự kiện máy chủ

Giờ vàng:

Các boss:

CTC:

Đăng ký:

Saturday 12:00 - 23:00

Top Nhân vật Bang hội Cấp độ Kinh Nghiệm Điểm trang bị
1 [CTV]HNhat GiangHoMang 110 0 1974
2 BOMMMM Traveler 110 0 1974
3 GodGod GiangHoMang 110 0 1974
4 4 Together Traveler 110 0 1967
5 5 GjrLSH0ck GiangHoMang 110 0 1967
6 6 Trieu_Van GiangHoMang 110 0 1966
7 7 3Down7Up GiangHoMang 110 0 1961
8 8 _Medusa_ GiangHoMang 110 0 1958
9 9 Domino Traveler 110 0 1954
10 10 __DAIVIET__ Traveler 110 0 1954
11 11 Taza Traveler 110 0 1952
12 12 xx92xx Traveler 110 0 1949
13 13 DrSlime GiangHoMang 110 0 1938
14 14 _Storm_ GiangHoMang 110 0 1925
15 15 CuuThien GiangHoMang 110 0 1923
16 16 zzFENGzz GiangHoMang 110 0 1898
17 17 SevenHearts Traveler 110 0 1894
18 18 Den_La_Don Traveler 110 0 1814
19 19 BoyLucKy Traveler 110 0 1796
20 20 Minotaur _TheEnd_ 110 0 1791
Top Bang hội Cấp độ Điểm trang bị
1 NEW_STAR 5 0