Nhân Vật YuaMikamiHD

Tên: YuaMikamiHD
Level: 110
Guild: Best_Warrior
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-11-29 21:41:00

Trang Bị

Adamantine Blade (+11)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Blade
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2573 ~ 2860 (+80%)
Mag. atk. pwr. 3859 ~ 4226 (+80%)
Durability 94/4 (+0%)
Attack rating 422 (+80%)
Critical 13 (+80%)
Phy. reinforce 294.2 % ~ 338.2 % (+80%)
Mag. reinforce 442.6 % ~ 498.9 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Splinter Blade Shield (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 312.3 (+41%)
Mag. def. pwr. 496.2 (+25%)
Durability 53/102 (+38%)
Blocking rate 16 (+41%)
Phy. reinforce 37.5 % (+58%)
Mag. reinforce 61.7 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 6 Increase
Steady (%desc Time/times)
Critical 100
Immortal (1 Time/times)
Luck (4 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Slayer Casque (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 315.4 (+61%)
Mag. def. pwr. 404.7 (+19%)
Durability 166/3 (+48%)
Parry rate 70 (+61%)
Phy. reinforce 39 % (+61%)
Mag. reinforce 51.2 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Slayer Shoulder (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 246.9 (+12%)
Mag. def. pwr. 323.4 (+16%)
Durability 170/3 (+6%)
Parry rate 43 (+32%)
Phy. reinforce 31.2 % (+35%)
Mag. reinforce 40.7 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Slayer Armor (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 424.3 (+80%)
Mag. def. pwr. 554.8 (+80%)
Durability 162/3 (+12%)
Parry rate 106 (+80%)
Phy. reinforce 51.9 % (+80%)
Mag. reinforce 67.6 % (+64%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Slayer Bracer (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 229.7 (+19%)
Mag. def. pwr. 300.4 (+12%)
Durability 161/3 (+0%)
Parry rate 24 (+9%)
Phy. reinforce 28.8 % (+22%)
Mag. reinforce 37.4 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Slayer Hose (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 344.2 (+61%)
Mag. def. pwr. 446.3 (+41%)
Durability 176/3 (+25%)
Parry rate 62 (+41%)
Phy. reinforce 41.8 % (+41%)
Mag. reinforce 54.4 % (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (2 Time/times)
MP 1300 Increase
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Slayer Footgear (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 288 (+0%)
Mag. def. pwr. 381 (+16%)
Durability 165/3 (+9%)
Parry rate 54 (+41%)
Phy. reinforce 35.9 % (+3%)
Mag. reinforce 47.2 % (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Earring (+9)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.7 (+61%)
Mag. absorption 30.7 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Immortal (1 Time/times)
Luck (5 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Necklace (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 38.9 (+80%)
Mag. absorption 38.9 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+9)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 28 (+70%)
Mag. absorption 27.6 (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 6 Increase
Int 7 Increase
BurnHour 1 Reduce
Immortal (1 Time/times)
Luck (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.6 (+61%)
Mag. absorption 27.7 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 1 Increase
Immortal (1 Time/times)
Luck (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_F_TRADE_TAUT_HUNTER_01

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 110
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Str 1 Increase
Int 1 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Silver Soldier Accessory (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_FYDRESSA_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_FYDRESSB
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
HP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
YuaMikamiHD